تیپ اتاق ها و سوییت های هتل میراژ

اتاق های کابانا
اتاق های استاندارد
سوئیت ها
اتاق های کابانا

اتاق های کابانا (رزرو آنلاین)

تعداد تخت

کابانا استاندارد دو نفره ( در محوطه )(رزرو آنلاین)

2

کابانا استاندارد سه نفره ( در محوطه )(رزرو آنلاین)

3

کابانا دوبلکس دو نفره ( در محوطه )(رزرو آنلاین)

2

کابانا دوبلکس چهار نفره ( در محوطه )(رزرو آنلاین)

4

اتاق های استاندارد

اتاق های استاندارد (رزرو آنلاین)

قابلیت افزایش تخت اضافه

دبل استاندارد دو نفره  ( چشم انداز جزیره )(رزرو آنلاین)

2

تویین استاندارد دو نفره (چشم انداز جزیره)(رزرو آنلاین)

2

تریپل استاندارد ( چشم انداز جزیره )(رزرو آنلاین)

3

دبل استاندارد دو نفره ( چشم انداز به دریا )(رزرو آنلاین)

2

تویین استاندارد دو نفره (چشم انداز دریا)(رزرو آنلاین)

2

تریپل استاندارد ( چشم انداز دریا )(رزرو آنلاین)

3

سوئیت ها

سوئیت ها (رزرو آنلاین)

قابلیت افزایش تخت اضافه

سوئیت جونیور بدون تراس سه نفره ( چشم انداز جزیره )(رزرو آنلاین)

3

سوئیت جونیور بدون تراس چهار نفره ( چشم انداز جزیره )(رزرو آنلاین)

4

سوئیت جونیور تراس دار دو نفره ( چشم انداز دریا )(رزرو آنلاین)

2

سوئیت جونیور تراس دار سه نفره ( چشم انداز دریا )(رزرو آنلاین)

3

سوئیت تراس دار دو نفره ( چشم انداز جزیره )(رزرو آنلاین)

2

سوئیت تراس دار سه نفره ( چشم انداز جزیره )(رزرو آنلاین)

3

سوئیت لوکس دو نفره(رزرو آنلاین)

2

سوئیت لوکس سه نفره(رزرو آنلاین)

3

سوئیت رویال چهار تخته(رزرو آنلاین)

4

سوئیت پرزیدنتال دو نفره(رزرو آنلاین)

2


همه اتاق ها


اتاق های استاندارد


اتاق های استاندارد کابانا


دوتخته تویین


سوییت پرزیدنتال


سوییت رویال


سوییت لوکس


سوییت های جونیور تراس دار


کابانا دوبلکس